Earste of lêste einaaien?

Grou, 22 oktober 2019

Bouwe de Groot slacht in protte yn it fjild om en is dan altiten tige skerp yn it observearjen. Sa belibbet Bouwe altiten krekt wat mear as in oar.

Op sneon 19 oktober wie hy yn it fjild oan it jeien en die doe wer in opmerklike fynst. Hy skriuwt deroer it folgjende:

Tijdens de jacht zaterdag bij een  boerenerf spatte een eend van de nog uitliggende korf. Vijf verse eendeneieren in de korf. Twee meegenomen zie foto.

Ze smaakten heerlijk op een stukje roggebrood en een b.b.tje. Het is al het derde jaar dat wij in oktober en november eendeneieren vinden. Zou dat toch van klimaatveranderingen komen.

De eieren even in een presentatiemand gelegd met een vogelnestje; een order voor een winkel voor kerstpakketten.
De mand wordt met Friese natuurproducten gevuld.

Bouwe

Flechtsje op Noordshow

Op 9, 10 en 11 jannewaris 2020 wurdt yn Assen wer de Noordshow hâlden. In show dêr’t de lêste kear mear as 10.000 besikers kamen.

De organisaasje stelt it op priis as der ien of meardere flechters komme om it ambacht fan einekoerflechtsjen te demonstrearen.

De organisaasje omskriuwt de Noortdshow as folget:

Wij hebben onder andere de grootste indoor kinderboerderij in de hal, daarnaast hopen we ook dit jaar weer op zo’n 8000 dieren, eenden, kippen, konijnen, cavia’s, duiven, kalkoenen, siervogels die door keurmeesters gekeurd zullen worden en tentoongesteld zijn. Verder hebben we naast onze betaalde standhouders (met winstoogmerk) ook een grote verscheidenheid aan informatieve stands van diverse verenigingen  die aansluiten bij ons evenement, zoals Vogelverenigingen, ras verenigingen van bijvoorbeeld koeien, schapen, vogels… voor elk wat wils… en hier zou naar mijn/ons idee voor uw vereniging waarschijnlijk ook een kans liggen om deze ambacht onder de aandacht te brengen. 

Graag zouden we contact hebben over de mogelijkheid dat jullie ook de 3 dagen op onze show aanwezig kunnen zijn. 1 vlechter kan genoeg zijn maar misschien ook leuk voor de vlechters als ze bijvoorbeeld met zijn 2’en zijn. 
Als er interesse is van jullie kant horen wij dit graag, dan kunnen we het intern overleggen zodra we weten wat jullie bijvoorbeeld aan ruimte nodig zijn en hoe jullie het voor je zien. 

Belangstellenden kinne streekrjocht kontakt opnimme mei de organisaasje:

Sjoch foar mear ynformaasje de webside fan de Noordshow

Sjoch hjir foar de spulregels dy’t hearre by Fraach en Oanbod. Dus as jimme in akkoart berikke mei de organisaasje, dan it bestjoer efkes witte litte.