Flechters frege foar 30 juny

rou, 5 maart 2018

zwartbles-e1366287612755Wiepke Lam fan de swartbles-fokkersgroep freget it folgjende:

Ien of twa flechters, 25 euro ûnkostefergoeding akkoart, op  30 juny  fan 10 – 15.30 oere. De demo sil plakfine op  Bûtenskilwei 40, 9051 LM Stiens.

Wa’t kin en wol, dy kin kontakt opnimme mei Wiepke Lam, 0625576411

Oldtimerdei yn Minnertsgea, wa giet mei?

IMG_0267-BorderMaker-390x250Op 27 april – keningsdei is der yn Minnertgea wer in Oldtimerdei. Alde trekkers, frachtweinen, brommers ensfh. En …. demonstraasjes fan âlde ambachten. Dêr passe in pear koerflechters prachtich by. Hendrik hat goeie oantinkens oan de iepening fan de Sintrale As, dêr siet er ek mei oare flechters. Wa giet mei Hendrik mei? Beregesellich!!  Belje of mail ‘m mar.

Hendrik Wierstra, Burgum, 06-52483176, hendrikwierstra@hotmail.com