Film Strampel is te keap

Oerterp, 1 jan. 2018.

De film is te keap en kostet 5 euro foar in dvd. Portokosten 2,50 euro.
Te bestellen by Cor Snoeij ‭(0566) 63 14 22‬.

It is in prachtige film dy’t elk dy’t fan einen hâldt, graach sjen sil.