Flechsje by iepening wettersportseizoen Terherne

Grou, 14 febrewaris 2020

Fan de organisaasje fan Commissie Opening Watersportseizoen Terherne krigen wy ûndersteand fersyk:

Willen jullie op 2e Paasdag, 13 april ook op de markt in Terherne staan tijdens de Opening Watersportseizoen om eendekorven te verkopen.
Er komen altijd veel mensen in Terherne, de bedrijven en restaurants zijn open, er is markt en een muziekpodium.  De kosten van een kraam is voor “vrijwilligers, verenigingen” € 20,- per kraam.

Opgave kan bij  Tolke de Boer, gegevens onderstaand.

In de bijlage het stukje dat in de Brio, dorpskrant van Terherne heeft gestaan.

Commissie Opening Watersportseizoen Terherne
Jolanda Hoot, Suzanne Kloosterman, Mirjam Hoekstra, Lykeltje Wever en Tolke de Boer

Tolke de Boer 
Varend Friesland
Kupersleantsje 9
8493 LR Terherne
Tel.   0566-652372
Mail  info@varendfriesland.nl