Hobby- en vrijetijdsbeurs

Op 8, 9 en 10 novimber 2019 is der yn it WTC Expo yn Ljouwert de Hobby- en Vrijetijdsbeurs. De organisaasje wol graach ien of mear flechters op de beurs.

Plak: WTC Expo, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden

De iepeningstiden fan de Hobby- en Vrijetijdsbeurs binne:
freed: 13:00 – 21:00 oere
sneon: 10:00 – 17:00 oere
snein: 10:00 – 17:00 oere

Belangstellenden foar 1, 2 of 3 dagen kinne harren melde by:
Anouk Kuperus, WTC-Expo
Tel. 058-2941500
E-mail: info@wtcexpo.nl

https://www.hobbyvrijetijd.nl