Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen

Buorkerij J. de Groot Ienswei 1, Reduzum

Op 17 septimber sil it heve by buorkerij J. de Groot yn Reduzum. Fan 10 oant 16 oere binne dêr de ynstjoerde einenkuorren te sejn en sil in deskundige sjuery de kuorren beoardiele. Der is ek in publykspriis: elkenien kin … Lees verder