Flaaksrûpel- en ielfrettersfeest.

Datum/Tiid
Datum - 13/11/2021
15:00 - 18:00

Lokaasje
Gjalt de Groot

Kategoryen


Yn ferbân mei omstannichheden is it flaaksrûpel- en ielfrettersfeest ferskood nei 13 novimber.

Flaaksrûpel- en ielfrettersfeest