Inkttekening te keap

Emmeloord, 5 novimber 2023

Unyk wurk: inkttekening fan beroemde Fryske skilder te keap,
Willem Jans Dijk (Bergum 15-02-1881 / Den Haag 23-10-1970).
Titel (It Wetterlân) Grouw.

Ynfo: Klaas Stapensea, Talpa de witte mol, (06) 51 54 31 78.