Wa hat goede wylgeteannen?

Fraach:

Ik soe wolris in einekoer fan wylgeteannen meitsje wolle. Mar hoe kom ik oan goeie wylgeteannen?

Ik ha no guon mar dy wolle net bûgje. En knappe ôf. Ik ha se al in nacht yn it wetter hân mar ek dan knappe se ôf.

Wa hat in tip as kin my helpe oan goeie wylgeteannen?

Groetnis: Lutske Visser, lutske@t-mobilethuis.nl