Nullen

NULLEN FOAR IT FLECHTSJEN BINNE TE KRIJEN BY

  • Hielke Penninga, Twizel, 06-26518749, hielkepenninga00@gmail.com
    Nullen fan grut oant lyts, materiaal RVS, kosten €10,- it stik
  • Hendrik kooistra, Dokkum, 06-29408558, h.kooistra7knid.nl
    Hat roastfrij stielen nullen te keap. Grutte nullen en de wat lytsere nullen, kosten €10,00 it stik