Bouwe hat de gong deryn!

door

in

Grou, 15 oktober 2016.

Oeral yn Fryslân leauwe de minsken, ek al wurdt it kâlder en komt der miskien wol in âlderwetske winter mei  snie en iis, dat it dochs wer maitiid wurdt.

Bouwe de Groot fan Grou skriuwt:

It wurdt wer kâlder en de tiid moat om,  dus moarns mar wer even yn it hok oan it flechtsjen. Reid en flaaks lizze klear, se binne dizze simmer wûn by moai waar. Sjen oft ik foar de krystdagen de kuorren klear ha.

slachten-125
De ien hat in swetshok, Bouwe hat in stiltehok!