Ek de sterkste koer hat net it ivige libben

Grou, 2 okt. 2017.

Cor Snoeij út Aldeboarn skriuwt:

         Dizze wike kaam ik op ‘e fyts troch Bûtenpost en seach dêr in wat fertutearze koer yn it parkje stean. Handel foar in flechter yn de buert!