De einen bringe fleur en kleur yn it libben fan Bertus en Jinke Kuperus yn Wurdum

Wurdum, 21 july 2018.

Jinke en Bertus hawwe ek dit jier wer in bûnt selskip fan âlde en jonge kwêkers op it hiem. De Melchelske herder en de prachtige hoanne binne de einen net benaud foar.

Dit jier hawwe se mei de help fan in kamera sjen kinnen hoe’t swarte krieën de eintsjes yn de nekke pakke en deadzje. Skande! Sokke moaie bistkes en dan sa’n rôver, dêr’t der fiersten tefolle fan binne.

20180721-DSC_0293Bertus-en-Jinke-1-pic

Mar we rjochtsje ús foaral even op de fûgels dy’t gjin kwea yn it sin hawwe en dêr’t Bertus en Jinke sokke moaie dingen foar dogge. Ek in plaatsje fan harren prachtige samling ljippe-nijsgjirrichheden.