Dit jier gjin flaaks by Gjalt de Groot

door

in

Holwert/Grou, 16 augustus 2021

Lykas ôfrûne jierren hat Gjalt de Groot dit jier ek wer flaaks ferboud foar it meitsjen fan einekuorren. Mar it rûn dit jier wat oars as oare jierren: troch de waarsomstannichheden is it gewaachs net goed groeid en kin de opbringst as mislearre beskôge wurde.

Gjalt skriuwt:
Myn perseeltsje (1600 kantemeter) is mislearre. Komt mar in tredde part ôf en dat is ek noch net moai (te koart). Ha niks te ferkeapjen.

Gjalt hat yntusken syn fêste ôfnimmers berjocht dien en trochstjoerd nei: Douwe v/d Weide, Zwarteweg 11, Blije (06-81940226).

It flaaks fan Gjalt yn bettere tiden

It tekoart oan flaaks hat Bouwe de Groot út Grou ynsprearre ta is sykjen fan in oplossing. Hjirby de oplossing fan Bouwe:

Kreeg ik vanmorgen een mail van Gjalt dat de Vlas oogst is mislukt en deze dus zeer schaars wordt. Ik dacht meteen aan de oliecrisis en dat toen de textiel schaars werd. De mode-industrie paste de mode aan en de minirok werd een hit. Velen van ons zullen de mooie lang damesbenen noch wel herinneren van toen. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel.

Vanmorgen ging ik naar de schuur en telde mijn voorraad vlas en kwam tot de conclusie dat ik tekort had als ik zo door zou gaan met gebruik vlas per korf. Ik heb er 16 gemaakt en moet er nog ongeveer 90 maken.
De voorraad vlas van mij is rond de 60 korven met het huidig gebruik, dus hier moet iets aan gebeuren wil ik uitkomen.

Volgende actie hedenmorgen ondernomen: Nadat ik riet en vlas netjes had neergelegd  ben ik met nieuw model eendenkorf 2022 begonnen. Duurzaam dus bij de tijd.

De korf.

Startte ik tot gisteren met direct 8 banden, ben ik nu de eerste 3 slagen met 4 banden begonnen. Zo dat scheelde al 12 banden.
Als ik nu de rietslagen wat dikker maak, kan ik wat minder slagen maken dus werd de korf van 20 naar 16 slagen terug gebracht. Dat scheelt 3 maal 8 slagen, is 24 banden; plus de 12 is dat al 36 banden. Nu de minirok formule: waren mijn banden 10 vlasstengels dik, nu heb ik deze teruggebracht naar 6 stengels. Een besparing van 40 %. 

Besparing Duurzaam Model Eendenkorf  2022 

Minder banden eerste omslagen: besparing 12 banden , is 7%.
Van 20 naar 16 slagen is 4 slagen, oftewel een besparing van 20%.
Slanke mooie banden: besparing 40 %

Totale besparing rond de 65 %, dus van schaarste geen sprake meer. Ik had voor 60  korven riet maar nu voor 100 eendenkorven. Minirok Formule.  Dus totaal 44 banden minder is 15 minuten minder lang werk, dus elk nadeel heeft voordeel. Mocht er volgend jaar weer voldoende vlas zijn pas ik model 2023 wel aan. 

Even een foto van start model 2022 korf. Iedereen veel succes toegewenst.

Bouwe.