Earste (eine)-aai is der al!

Wurdum, 14 febrewaris 2015.

Bertus Kuperus dielt mei dat er it earste eine-aai fan 2015 fûn hat!

14-2-2015

Bertus mei it earste aai