Einen yn Emmeloord al goed oan ‘e lêch

door

in

Emmeloord/Grou 20 febrewaris 2024

Klaas Jsz Stapensea (Talpa de witte mol) meldt dat by him yn Emmeloord de wylde einen al goed oan ‘e lêch binne: ien kear 3, ien kear 2 en ien kear 6 aaien (foto).