Ek by de einen, te min sosjale wenten

door

in

Grou, 24 april 2024

Foar De Strampel brekke gouden tiden oan! 

Mear minsken moatte it flechtsjen sa gau mooglik leare. Der moatte noch mear kuorren útset wurde!

Wylde einen fiele har sa thús tusken de minsken dat it min of mear doarpseinen wurde.

By Cees van der Meulen, Abbema 15, leine yn ien koer 23 aaien! Plom, miskien noch net echt bebret en no yn alle gefal ferlitten.

Mooglik binne de aaien noch ytber. Foar de leafhawwer ôf te heljen. Wol graach earst kontakt opnimme mei de skriuwer.

Cees van der Meulen.