Ek yn 2019 wer ‘Follow the blue line’

door

in

Grou, 11 septimber 2018.

Omrop Fryslân brocht it nijs dat fanwege it sukses yn 2018, ek yn de simmer fan 2019 wer in flaaksrûte opsetten wurde sil.

DSC_0267-VLASROUTE-PIC-2