Fisken en fûgels

door

in

Grou, 8 april 2017.

Escher
Escher 1971

Keunstner Maurits Cornelis Escher, Ljouwert 1898-Hilversum 1972, is beroemd wurden troch syn prachtige houtsnedes, lito’s  en grafyske foarstellingen. Ien fan syn tema’s is it ferbinen fan bygelyks fisken en fûgels yn byldtaal. Fûgels wurde fisken. En oarsom. Dat set oan ta tinken. Yn de jierren sechtich wiene popstjerren en hippys wei fan Escher.

IMG_7154

 

 

IMG_0527
Koer makke troch Jinke Kuperus. Unyk!

 

 

 

.