Filmke oer kampioenskip einekoerflechtsjen

door

in

Reduzum/Grou, 22 septimber 2022

By it Fysk kampioenskip Enekoerflechtsjen hat de redaksje fan de webside reduzum.com in moai filmke makke fan de aktiviteiten op dy dei.

In ferslach en foto’s fan dy dei binne earder publiseard en hjir te sjen.