Flechtkursus foar minsken rûnom wei!

door

in ,

Dokkum, 16 febrewaris 2018.

De bruorren Kooistra fan Dokkum soargje der elk jier wer foar dat minsken it koerflechtsjen leare. Harren klaslokaal is net allinnich waarm mar ek nostalgysk ynrjochte.

Se skriuwe:

             Hjoed wer in moaie ploech hân te kuorkjen. Jagers út Kampen en omkriten, 2 man út Biddinghuizen en 2 man fan Urk. Dy hiene  hearlike rikke salm meinommen, ferskriklike lekker. Eltsenien in moaie dei hân en mei in goed gefoel mei de sels makke koer wer nei hûs.