Folder op webside

door

in

Grou, 30 jannewaris 2019

Ha jo ferlet fan drukte folders, dan kinne jo dy oanfreegje by de skriuwer: skriuw in mail nei bestjoer@de-strampel.frl of skilje 06-19762962.

De folder fan De Strampel kinne jo no ek delhelje fan de webside. Yn it menu stiet no in tab Folder, as jo dêr op klikke krije jo de folder yn byld.

Troch op de griene knop ûnderoan te klikken, wurdt de folder op jo kompjûter delhelle. De folder is dan te besjen mei it programma ‘Acobat Reader’ of in oar programma dat ek pdf-formaat lêze kin.