Gesellige jiergearkomste yn Poppenwier mei Strampelfilm

Grou, 26 novimber 2017

Freed 24 novimber hâlde De Strampel syn jiergearkomste yn De Trilker yn Poppenwier.

Neist punten lykas ferslaggen, bestjoersmutaasjes, de beurs, it oanstellen fan in koördinator learmasters en demo-jouwers, ensfh. wie fansels de fertoaning fan de Strampelfilm it hichtepunt fan de jûn. Hjir folgje in oantal foto’s fan de 5e jiergearkomste dy’t wer tige gesellich wie.