Grapke fan Jurjen Kootstra

door

in

Verleden jaar een koer gekocht met een bloemstukje erin, maar na verloop van tijd zijn er toch eendjes ingekomen. Succes volgende week zaterdag, Groet uit Hengelo, Jurjen Kootstra.