Guozzen en einen binne famylje fan elkoar

door

in

Grou, 26 maaaie 2018.

Guozzen en einen hearre beide ta de famylje Anatidae.

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en eenden). Hierbinnen behoren ze tot de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven meer op het land dan andere Anatidae. Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen. In Europa leven twee geslachten: Anser (Grijze ganzen) en Branta (Zwart-witte ganzen).

Het woord gans wordt ook gebruikt voor een vrouwelijke gans. Het mannetje noemt men ganzerik, gent of gander.

Hjirûnder in famylje Kanadeeske guozzen, dy’t koartlyn te sjen wiene yn de Alde Feanen.

2018-05-18-10.54.25-pic