Iel en mear giet net troch

door

in

Grou, 16 maart 2020

De aktiviteit Iel en mear op 21 maart by fisker Ale de Jager giet net troch fanwege it Coronafirus.