Jan Falkena joech kursus yn ‘Vlechtmuseum Noordwolde’

Noardwâlde / Oerterp, 21 novimber 2016.

dsc_8674
Jan stiet ûntspannen ta te sjen hoe’t dizze learlinge it wûnder folbringt.
dsc_8665
Konsintraasje, trochsettingsfermogen en in bytsje technysk gefoel binne de yngrediïnten foar it wolslagjen fan it koerflechtsjen.

Jan Falkena hat 19 novimber in kursus einekoerflechtsjen jûn  yn it Nationaal Vlechtmuseum yn Noardwolde. De groep bestie út fjouwer kursisten. In pear foto’s illustrearje it barren.