Kleur fan de aaien

Grou, 11 maart 2019

As reaksje op it nijs oer it swarte eine-aai krigen wy fan Bouwe de Groot út Grou dizze reaksje.

De schaal is van kalk, grotendeels wordt dit opgenomen in het lichaam door het voedsel aanbod. Het donkere is Eu melanine de z.g. donkere kleurstof of lichte is Feomelanine. Vermoedelijk heeft de eend veel in een donkere blubber vervuilde sloot gezeten waar nog restanten van een donkere kleurstof inzaten. Doordat hij deze heeft opgenomen komt deze niet gelijkmatig weer uit het lichaam via de schaal van het ei. Vroeger de antraciet resten van de kachel als eenden daarin hun kostje nog zochten voor kalk opname zorgde voor donkere pikken in de eieren. Mijn pake Doeke Wijbenga werkte bij gemeente als vuilophaler beging 20 eeuw en had eenden korven en bemerkte al verschil bij eieren welke in de buurt van het as land gelegd werden. ( eet zelf maar eens Norit of Rode bieten je ziet meteen verschil de andere morgen.) Kievietseieren op strontland of Bouwland waren  beduidend donkerder dan op een groen weiland. Verschil van kleur inname bij voeding. Het leggen van verschillende kleuren eieren ontstaat dan ook door z.g. modificatie dat wil zeggen door invloeden van buiten af. Het heeft / kan ook zeer zeker invloed op de smaak hebben. Dat voeding van invloed is zien we ook aan de groene eenden eieren met donkere rode  dooiers. Komen deze eenden in en park of dorp zijn de eieren beduidend lichter en de dooiers ook. De tweede leg van een eend zijn de eieren/dooiers door voedsel aanbod meestal donkerder dan eerste leg.(Dan is er meer groen.) Het jonge groen heeft een hoog caroteen gehalte en zorgt voor meer kleurstof in schaal en dooier. Zo dat was nog even mijn kennis van opleiding tot keurmeester voor vogels. Rode kanaries fokten we met toevoeging caroteen in het drinkwater en voer en leidde  tot rode glans en pikken in de  eieren. Hopende hiermede u toch enige verklaring te hebben gegeven van het verschil in kleur.

Grutnis
Bouwe.

Út it ferhaal fan Bouwe docht dus bliken dat it fretten fan grutte ynfloed is op de kleur fan de skaal.