Kuorren foar hoarnûlen

door

in

Âldskoat, 30 jannewaris 2021

Der binne al fûgelhúskes fan reid, no binne der ek kuorren foar hoarnûlen
Makke troch Lutske Visser. Sy skriuwt:

Ha op fersyk in pear manden flechte foar de hoarnûle. Sjen as it slagget. Wat breder en 40 cm heech.

Se binne hjoed yn de beam hongen en der wie gelyk al spul tusken eksters en roeken om de mand te besetten.

Dat is fansels net de bedoeling.

Groetnis : Lutske Visser