Lêste koer pleatst

Goutum, 16 maart 2013

Durk, hast kopke-ûnder yn syn wettertichte (?) pak

Ûnder grutte belangstelling pleatste Durk Wynia fan Bitgummole syn lêste koer foar dit seizoen. De taskôgers wiene leden fan de jonge feriening ‘Leerschool Permacultuur’, dy’t ûnder Goutum ‘De Oerfloed’, in natuerprojekt,  realisearje (sjoch foar mear ynformaasje op www.leerschoolpermacultuur.nl). Kommende winter wolle leden fan dizze bysûndere feriening it flechtsjen leare.