Lette brieders

Holwert/Grou, 20/21 juny 2022

Der sitte noch altiten einen te brieden. Berjochten hjiroer komme fan Gjalt de Groot út Holwert en Bouwe de Groot út Grou.

Gjalt skriuwt: Fannemoarn soe ’k de kuorren dy’t ik útstean ha by de mûne mar oprêde. Foar in dei as 14 tebek soe it al wêze mar doe wiene noch acht kuorren wêr’t einen yn sieten te brieden. 

De earste brieders wiene al út. Dit wiene de twadde brieders yn dizze kuorren. Mar fannemoarn wiene der noch wer fjouwer kuorren mei aaien, no fan de Bergein en trije wiene derfan oan de lêch.

Bouwe skriuwt oer in spesjaal gefal en neamt it: hergebruik eendenkorf

Enkele jaren terug schonk ik een eendenkorf aan Friesma State in Grou. Door buurman Fokke was een mooie Strampel gemaakt en de korf had jaarlijks succes.

Maar dit seizoen bemoeiden de zwartrokken zich ermee en de korf werd door hen gesloopt. Maar de vaste bewoonster bleef het plekje trouw na het leggen van het eerste ei maakte zijn met een gedeelte van de korf een smak naar beneden. Daar aangekomen verder gaan nestelen en nu 8 eieren.

Vanmorgen is het broeden begonnen. De woerd zit mooi op de uitkijk en moeders heeft in het hoge gras minstens 2 kontjes hoog haar beschutting gevonden. De afloop zien we over 2 weken wel weer.