Lolke van der Meer makket ek nêsten foar fiskearn

door

in

Grou, 6 maart 2019

Lolke van der Meer út Wergea hat al in soad einekuorren makke. No hat er him ek talein op it meitsjen nêsten foar de yn ús lân seldsume fiskearn.

Yn de LC fan 6 maart lêze wy it folgjende:

foto: LC

Zal de visarend dit jaar eindelijk broeden in een van de twee nesten bij De Leien of aan de Burgumermar? Boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer hoopt het vurig. Gistermiddag werden daar twee nieuwe nesten geplaatst op 8 meter hoge palen. Vijf jaar geleden werden die er neergezet om de roofvogel te laten nestelen. Tot nog toe gebeurde dat niet. De vogels gebruikten de nesten om hun vishapjes uit het meer op te vreten en als rustplaats. ,,We hopen dat we ze nu kunnen verleiden om er te broeden. De aanhouder wint,” grapt Hanenburg.

De nesten zijn gemaakt door Lolke van der Meer uit Wergea. De bekende eendenkorfvlechter en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer maakte de visarendsnesten van wilgentenen en riet. Die werden in een al bestaande metalen kooiconstructie neergelaten, waaruit het nestmateriaal de afgelopen jaren goeddeels was weggewaaid. Visarenden bouwen grote nesten in toppen van bomen, maar ook wel op palen of hoogspanningsmasten. Het zijn bijzondere roofvogels. Zoals hun naam al zegt zijn ze uitstekende vissers.

Om vis te vangen bidden ze eerst boven het water, waarna ze met hun hun lange, krachtige poten naar beneden duiken. Daarbij verdwijnen ze soms geheel onder water. De vogels komen bijna overal ter wereld voor (behalve op Antarctica), maar zijn vrij zeldzaam in Nederland. In 2016 broedde de vogel voor het eerst in Nederland, in een oude wilg in de Biesbosch.