Mollefanger wurdt it 93e lid fan De Strampel!

Grou, 16 maaie 2017.

Klaas Johannes Stapensea, baas fan ‘Talpa, de witte mol’, is it nijste lid fan De Strampel. Stapengea is in echte fjildman. Oer de einepopulaasje skreau er in ynteressant artikel yn ‘It frije fjild’, wêrfan’t hjirûnder de earste rigels folgje.

Ik vang voor mijn kleine onderneming Talpa de Witte Mol op een oppervlakte van circa 2.500 hectare de mollen in Friesland (vnl. Schoterzijl, Spanga) , de Kop van Overijssel  (vnl. Blokzijl, Kuinre) en de Noordoostpolder (Urk, Emmeloord). Ik ben dus jaarrond ontzettend veel in It Frije Fjild.

Circa 30% van de wilde eenden gaat in dit gebied de laatste jaren niet meer broeden. Dit heeft m.i. vooral te maken met een kwantitatieve (o.a. het oprukken van de steden en de groei van het wegennetwerk) en kwalitatieve acteruitgang van het broedhabitat en ook onder andere de vos. Dit laatste betreft de aanwezigheid van en onnatuurlijk hoge predatie door de vos. De verstorende aanwezigheid van de vos wordt mijn inziens zwaar onderschat. Juist in een biotoop wat monotoner wordt weegt cultuurvolgende predatie veel zwaarder. Verliezen kunnen dan veel minder gecompenseerd worden. Het is dan vaak de druppel die de emmer doet overlopen……”