Prachtige presintaasje op de ‘Molen en natuurdag’ yn Dronryp

Dronryp, 16 juny 2018.

De foto jout in ympresje fan ‘De molen en natuurdag’ op 16 juny, skriuwe Yge Walsweer en Johannes van der Meer fan Dronryp.

In presintaasje mei in unike opstelling … èn humor!

IMG_4852