Prachtige presintaasje op de ‘Molen en natuurdag’ yn Dronryp

door

in

Dronryp, 16 juny 2018.

De foto jout in ympresje fan ‘De molen en natuurdag’ op 16 juny, skriuwe Yge Walsweer en Johannes van der Meer fan Dronryp.

In presintaasje mei in unike opstelling … èn humor!

IMG_4852