Ree ynspekteart einekoer

door

in

Gytsjerk, 9 april 2022

In moai tafriel by Jan Oostenbrug yn ’e tún; ’Hjoed in reebok yn de tún, woe efkes de briedende ein op de koer besjen. It wie in moai barren by ús op ’t Set yn Gytsjerk. Ik ha al ha al fiif einen op aaien mar ek al wat fandele.’

Klik op ôfbylding om dizze grutter op skerm te krijen.