Toukuorren

Jirnsum, 2 maart 2024

It hâldt in kear op mei kuorren dy’t altiten bûten hingjen bliuwe, ek mei toukuoren. As men de kuorren nei de briedtiid net ynhellet, kin dit it resultaat wêze. Sjoen by Jirnsum.