Tropyske Reidsnijer by Grou

door

in

Grou, 1 july 2019

Ús Strampellid Bouwe de Groot belibbet altiten in soad. Hy komt ek no wer mei in moai ferhaal. Wy litte jimme graach meigenietsje.

Tropische Rietsnijder

Ging ik gisteren weer naar ”mijn” stekkie om het riet snijden op het industrieterrein te Grou. Daar deed ik de volgende wereldvreemde ontdekking. Op het altijd zo een rustig plekje in de natuur was daar nu een oud militair in tropenuniform met op zijn hoofd grote groene tropenbaret nu druk in de weer. Dit met 30 graden hitte in Friesland. Al zijn legerkleding lichtgroen, in zijn hand een zwaard en of kapmes. Druk in de weer om ons mooie Grouster riet met grote slagen binnen te halen.

Ik sprak de man heel voorzichtig, beetje angstig, toch maar even aan; het is toch een beetje ons /mijn riet?? Was het een van onze Strampelleden uit een naburig dorp, hij woont midden in het rietland bij Leeuwarden met zijn prachtige molen. Nu was hij  helemaal naar Grou gereisd omdat Grouster riet beter is voor de eendenkorven dan Wargeaster polderriet volgens hem.

(…) rietland bij Leeuwarden met zijn prachtige molen

Omdat hij zo in vol ornaat was gekleed met kapmes vroeg ik hem of de oorlog voor Riet /landbezit was begonnen. Hij keek mij eens aan en vroeg wat ik bedoelde. Ik antwoordde dat ik morgen met ondersteuning in oorlogstenue naar de molen bij Leeuwarden ging om riet te kappen. Ik had daar mooi riet zien staan. Hij antwoordde dat hij graag dit zelf wou snijden, hij zei dat is mooi dicht bij mij thuis. Ik antwoorde: dat is dit riet voor mij ook. Hij overdacht zijn daad en vrolijk lachend zijn wij even later ons weegs gegaan. Vanmorgen stond ons mooie beste Grouster riet er nog, ik ben maar snel begonnen het te snijden om te voorkomen dat er nog meer vreemde kapers/kappers op de kust komen. Maar de Tropische rietsnijder heeft wel gelijk: Grou heeft het mooiste riet. Daar komen de beste eendenkorven vandaan.

Graag wou ik deze mooie confrontatie even met een ieder delen. 

Groetjes Bouwe.