Tsien einen oan ‘e lech

Wurdum, 10 april 2013

Hoewol’t it noch fierstentek├óld foar de tiid fan it jier is, binne der by Bertus en Jinke Kuperus al tsien einen oan ‘e ┬álech!