Tweintich jier op deselde lokaasje lizze en briede

Grou, 4 maart 2022

Ha einen ûnthâld? Ja, seit Bouwe de Groot.

Neffens Bouwe binne der einen dy’t wol sa’n 20 jier op deselde lokaasje harren aaien lizze en briede. Hy reagearret dêrmei op de fraach fan Cees van der Meulen dy’t him ôffreget oft einen ek ûnthâld ha.

Hjir syn ferhaal:
Bij mijn ouders thuis in Grou kwam elk jaar hetzelfde eendje zich melden rond Sint Piter ( 21 februari). Als mijn vader dan nog niet de korven op de schuur had liggen, meldde hij zich onder het raam van de woning, een tiental meters vanaf zijn korf, en maakte duidelijk dat heit direct de korf moest ophangen –  de eend  keek wel toe dat het goed gebeurde. Enkele minuten na het ophangen ging hij de korf/woning inspecteren.

Als hij had zitten broeden en de kuikens kwamen uit, het jaarlijkse feestelijk optochtje naar het Pikmeer door de Molenstraat naar de Griene Brege. Heit met de korf met kuikens onder de arm en de eend volgde.

Deze eend had wel een vreemde manier van broedplaats want hij ging direct met de kuikens naar overkant meer door de Tynje naar de Wide Ie. Wij hadden in die tijd een motorboot en konden zo in de weekenden hem opzoeken en voeren op de Wide Ie, en mooi volgen.

De eend kwam dus alleen in het dorp enkele kilometers van zijn zomerlocatie om te broeden in de vaste korf op de vaste plek. Dit laatste is nu nog gaande; eenden die midden in het dorp broeden zijn 1 tot 2 dagen later midden op Pikmar of Wide  Ie te zien. Eenden broeden graag op vaste locaties en jonge eenden komen graag op diezelfde locatie weer broeden.

Als een boer voor het eerst rond zijn boerderij korven zet, zijn broedresultaten beduidend minder dan enkele jaren later. Dan heeft hij ook vaste broedparen rondom zijn locatie.

Tot zover mijn ervaringen. Ik zal deze week de korven uithangen, het wordt tijd bedenk ik me nu ik dit schrijf.

Niet zo luxe als andere leden, gewoon met een Pick Up touwtje in de bomen. Ik had geen tijd; te druk met eendenkorven maken en nestkastjes. Vandaag worden ook die laatsten opgehaald.

Tevens een gezellige flechters bijeenkomst met 10 flechters gehad (zie filmpje.), welke met een korf naar huis zijn gegaan. Dus weer 12 nieuwe mensen die een korf hebben gemaakt.

Bouwe de Groot.