Voucher?

door

in

Grou, 26 novimber 2020

Bouwe de Groot út Grou (altiten yn foar in grapke) hie wat betinkings by it beteljen fan de kontribusje. Hy sette dit op papier en stjoerde it oan it bestjoer. Wy wolle dizze aardige koorespondinsje graach mei jimme diele.

Beste penningmeester,
Heden morgen ontving ik een e-mail met daarin het verzoek om de contributie voor de Strampel van 10 euro voor 2021 te voldoen. Tot mijn verwondering was hierin geen corona korting in verwerkt. Dit terwijl de jaarvergadering niet is doorgegaan en ik mijn jaarlijkse Berenburg welke ik van de club ontvang niet heb kunnen verorberen. Dus een grote aderlating voor mij.Ik dien het volgende voorstel in bij deze.
Verzoek tot het volgende:
Een voucher voor een berenburg welke wij tegoed houden van de niet gehouden jaarvergadering 2020.
Een bedrijf zoals de Strampel zal zich denk ik net als KLM aan de regels moeten houden.
Het afgeven van een Berenburg voucher is toch in deze zware tijden wel het minste wat ik kan vragen.

Hopende kunt u dit pijnlijke voorval in het bestuur ten derde brengen misschien op de site vermelden.
Alvast rekende op een correcte afhandeling zal ik hierbij met plezier de contributie van 2021 overmaken.

Ik wens u allen een goede jaarwisseling.
Bouwe de Groot

De reaksje fan de ponghâlder.

Ik heb kennisgenomen van uw schrijven en zullen we dit nader bespreken in onze bestuursvergadering.
Voor de goede orde:

  • U concludeert dat de jaarvergadering niet is doorgegaan. Dat is erg voorbarig. Waarschijnlijk weet u dat het jaar nog lang niet om is. Dat is  pas per 31 december namelijk het geval!
  • Er zijn nog andere manieren om een vergadering te houden.
  • In de statuten van de vereniging, meen ik, dat het bestuur het  recht heeft, de contributie afhankelijk te maken van de omzet (= verkochte korven). Te denken valt aan 1 euro per korf. Dit komt ons dit jaar goed uit. Wilt u het exacte aantal verkochte korven nog even opgeven?  De naverrekening kan dan in januari worden gemaakt.
  • Waarschijnlijk zal in uw geval dan ook positief over een Beerenburg-voucher worden besloten.
  • Dus voor de duidelijkheid : de contributie is een VOORSCHOT!

Met de hartelijke groeten van de
Penningmeester,