Wer seis koerflechters derby

door

in ,

Earnewâld/Grou 3 maart 2019

Learmaster Jan Falkena hat op 25 en 27 febrewaris yn in loads fan It Fryske Gea Earnewâld wer in seistal minsken it koerflechtsjken leard. It giet om personielsleden fan It Fryske Gea. In soad wille hân, skriuwt Jan.
Fan de kursus binne foto ‘s makke troch Henk Bootsma.

Troch op in foto te klikken wurdt hy grutter sichtber.