Yn Dokkum tefreden kursisten

Dokkum, 11 novimber 2017.

De Kooistra’s skriuwe:

                             Hjoed in kursus einekoerflechtsjen jûn oan seis man. Wat moai is it as jo immen besykje it kuorkjen te learen. En oan de ein fan de dei is elts dik tefreden mei de koer dy’t er makke hat. In dei kompleet mei prottelkofje, in stikje boffert en middeis brunebeannesop. En ta beslút in slokje, it wie wer in moaie dei .