De Strampel is de Friese vereniging van vlechters van eendenkorven.

De vereniging is opgericht op 27 januari 2012 en heeft tot doel:

  • het opleiden van leermeesters
  • het organiseren van cursussen
  • het bevorderen van het behoud van het streekeigen product
  • het behoud van het gebruik van streekeigen materiaal
  • het uitwisselen van verschillende vlechtmethoden
  • het geven van demonstraties
  • het organiseren van een ‘beurs’
  • het belichten van de historie van het vlechten

Kijk hier voor de huidige bestuursleden

De Friese tekst op deze website is te vertalen met https://translate.google.nl